BOI Sp. z o. o.

Dofinansowanie plakat
Informacja o dofinansowaniu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


„Implementacja innowacji technologicznych w obszarze zarządzania sprzętem
wodnym w efekcie doradztwa proinnowacyjnego”


Cel projektu: Celem projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału BOI Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania
i implementacji rozwiązań w zakresie nowego produktu w postaci inteligentnego systemu do zarządzania do sprzętem wodnym oraz nowej metody tworzenia i świadczenia usług wypożyczania sprzętu wodnego. Planowane do wdrożenia innowacje produktowa, procesowa, a w konsekwencji wdrożenie towarzyszącej im innowacji organizacyjnej i marketingowej wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy. Przedmiotowe innowacje są silnie skorelowane z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa - podniesienie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży.

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0059/18
Całkowita wartość projektu 1 860 990.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 1 042 440.00 PLNBOI Sp. z o. o.

Autoryzowany przedstawiciel sieci Plus
i Cyfrowego Polsatu

Czym się zajmujemy?

BOI Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem sieci Plus oraz Cyfrowego Polsatu.
Prowadzimy 4 punkty obsługi klienta w Sanoku, Ustrzykach Dolnych oraz Dynowie.

About

Zapraszamy do naszych punktów
obsługi klienta

Sanok

ul. Grzegorza 4, 38-500 Sanok
Telefon: 17 28 21 085
E-mail: 20003085@aps.libety.eu

Sanok CH Kaufland

ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok
Telefon: 13 44 615 18
E-mail: 20120124@aps.liberty.eu

Ustrzyki Dolne

ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne
Telefon: 13 461 40 40
E-mail: 20003057@aps.liberty.eu

Dynów

ul. Grunwaldzka 36, 36-065 Dynów
Telefon: 17 77 96 171
E-mail: dynow_6480@dystrybutor.net.pl

Pozostańmy
w kontakcie!

Jeżeli masz jakieś pytania zadzwoń do nas, bądź napisz przez poniższy formularz.